El Servei d’Ocupació d’Olot va promoure la contractació de 347 persones durant el 2015

Durant el 2015 s’han inscrit al Servei d’Ocupació d’Olot 1.073 persones. El servei, ubicat al Mas les Mates, ha gestionat 219 ofertes de feina. Després del procés de preselecció, s’han derivat a l’empresa 1.852 persones, de les quals 347 han acabat contractades. El percentatge d’inserció del Servei d’Ocupació ha estat de més del 32%, gairebé un 7% més que l’any anterior i gairebé un 20% més que al 2011. Quan la persona ha seguit un procés d’orientació per competències, el percentatge d’efectivitat a l’hora d’aconseguir feina ha augmentat fins a més del 61%. Aquest mètode d’orientació s’aplica des del 2013. El percentatge d’inserció a través d’aquest sistema ha augmentat en més d’un 27% des que es va iniciar el servei.


En els últims quatre anys, Olot i la Garrotxa han estat alguns dels territoris on més ha baixat l’atur si ho comparem amb d’altres ciutats i comarques catalanes. La Garrotxa ha aconseguit reduir l’atur gairebé un 2%, mentre que Olot ho ha fet en un 2,3%. Si bé els motius recauen sobretot en la superació dels pitjors anys de la crisi econòmica i en la reactivació del sector privat, durant aquest temps l’Ajuntament d’Olot també ha estat fent esforços per promoure la creació d’ocupació a la ciutat, prestigiant el servei municipal d’ocupació i fent-lo més eficient. El resultat ha estat una major confiança en el servei per part de les empreses i els ciutadans, el que s’ha traduït en una major inserció laboral durant el 2015. El comerç, l’alimentació i els serveis són alguns dels sectors pels quals s’han portat a terme processos de selecció de personal durant el 2015. Les ofertes de feina rebudes han experimentat un augment constant els últims anys, de les 127 que es van rebre el 2012 fins a les 219 que es van gestionar l’any passat, per a les quals es van rebre més d’11.100 sol•licituds.

Amb les dades a la mà, l’Ajuntament d’Olot es marca com a objectiu per a aquest mandat ampliar les insercions per competències, incidir, en la mesura del possible, a promoure una ocupació més estable, i reactivar el sector serveis, sobretot a través de la inserció de persones majors de 45 anys. En la seva majoria, els majors de 45 anys a l’atur provenen del sector serveis i són els que menys han aconseguit reinserir-se al mercat laboral en els últims quatre anys. Només un 5% ha tornat a tenir feina.

Durant el 2015, el Servei d’Ocupació d’Olot ha posat a l’abast de 1.469 persones l’aula oberta, un espai de quinze ordinadors amb connexió a internet i material de recerca de feina. També ha gestionat programes ocupacionals que han suposat la contractació, durant sis mesos, de 58 persones en situació d’atur que han realitzat tasques en benefici de la ciutat, amb una formació professionalitzadora dins l’horari laboral.

 

Notícies relacionades:
– Olot crea dos nous programes ocupacionals per a joves d’entre 16 i 29 anys
– L’Institut de Promoció d’Olot presenta projectes ocupacionals que beneficiaran més d’un centenar de persones el 2016