L’administració treballa per delimitar i protegir els nuclis de població davant d’incendis en terrenys forestals

Els incendis de l’Alt Empordà del 2012 van suposar un seriós avís pel que fa a la protecció dels nuclis de població davant d’un incendi forestal. Els serveis d’emergència van haver de fer esforços importants per garantir la seguretat aquests nuclis, ja que el sotabosc s’havia reproduït fins a tocar de moltes edificacions habitades i el risc que arribessin les flames era alt. La llei de prevenció d’incendis en terrenys forestals del 2003 regula la franja de delimitació a partir de la qual no hi ha d’haver sotabosc per garantir la seguretat dels nuclis habitats. Per donar compliment efectiu a la llei, l’administració ha dissenyat un pla de treball que està donant a conèixer a la població.

Amb la intenció que els riscos que es van produir durant els incendis de l’Alt Empordà no es tornin a repetir, la Generalitat i la Diputació de Girona, conjuntament amb els Consells Comarcals i els cossos de seguretat, estan desplegant un pla de treball que té com a objectiu netejar les proximitats dels nuclis de població situats en terrenys forestals en compliment de la llei 5/2003. El 27 de gener del 2014, la llei va ser modificada per regular efectivament les franges de delimitació que hi ha d’haver entre el bosc i els nuclis de població. Des de llavors, s’han estat identificant les franges de protecció que s’han d’establir als nuclis de població en terreny forestal de totes les comarques de Girona. En aquests moments, s’estan comprovant les dades dels propietaris a qui afectarà la mesura, per notificar-los els passos que hauran de fer a partir d’ara. La llei obliga els propietaris a cedir l’ús dels seus terrenys perquè s’hi duguin a terme les actuacions necessàries. El cost de les actuacions, però, l’hauran d’assumir les persones que se’n beneficiaran de l’actuació de prevenció, és a dir, les persones que hi viuen a les urbanitzacions o masos aïllats a qui aquestes accions protegiran.

Aquests dies, els responsables dels ens comarcals estan informant a la ciutadania dels canvis que suposaran aquesta mesura. A la Garrotxa, ja s’ha informat als veïns de Beuda i avui s’informarà als del terme municipal de Sant Ferriol. La idea és informar la població de tots els municipis de la comarca i iniciar una prova pilot per conèixer els costos reals de l’actuació i si es poden aplicar mesures per abaixar-los. La intenció és començar a fer-hi actuacions concretes al més aviat possible, tot i que a la pràctica, dependrà dels diferents municipis. Els sectors de la comarca pels quals s’hauria de començar a treballar són la banda sud-oriental, entorn dels termes municipals de Mieres i les Planes d’Hostoles, i també l’Alta Garrotxa, per una qüestió de vegetació.

La intenció és que en dos anys, els nuclis de població en terrenys forestals de les comarques de Girona estiguin perfectament delimitats respecte del bosc que els envolta. Ara per ara, però, no hi ha cap situació d’alarma pel que fa al risc d’incendis a la Garrotxa que faci necessària cap intervenció extraordinària. Tot i la sequera dels darrers mesos, els nivells dels pous i els aqüífers es mantenen relativament estables. Caldrà estar atents al temps els propers mesos. Segons els informes de la NASA, és probable que la primavera que vindrà també sigui seca.