L’Oficina de Turisme d’Olot tanca el 2015 atenent un 10% més de turistes estrangers

Durant el 2015, l’Oficina de Turisme d’Olot ha atès 5.935 turistes estrangers, una mica més d’un 10% més que l’any anterior. El paisatge continua sent el principal motiu pel qual els turistes estrangers visiten Olot, si bé també es mostren interessats per la gastronomia i les activitats a l’aire lliure, com el cicloturisme.

L’Oficina de Turisme d’Olot va atendre un 10% més de turistes estrangers durant el 2015. La majoria, un 43%, procedia de França. Li segueixen, en aquest ordre, turistes procedents dels Països Baixos, el Regne Unit, Alemanya i Bèlgica. El turisme britànic és el que més ha crescut respecte del 2014, amb un 25%, seguit del francès, amb un 15% i en menor mesura l’alemany, que ha crescut un 1,6% respecte l’any anterior. L’Ajuntament d’Olot atribueix el creixement del turisme estranger a la recuperació després de la crisi econòmica i als atractius propis de la comarca, però també al treball proactiu que s’ha estat fent des de l’Àrea de Progrès Econòmic.

Una de les prioritats de l’Àrea de Progrès Econòmic de l’Ajuntament durant el 2016 és la de seguir treballant per augmentar les dades del turisme estranger a la ciutat. El turisme estranger ha representat durant el 26% de les atencions realitzades des de l’Oficina d’Olot durant el 2015.

x