L’Ajuntament d’Olot fa una crida a la ciutadania per reduir les deixalles no seleccionades de l’abocador de Beuda

Tot i que la selecció de residus a Olot ha augmentat considerablement en els últims quatre anys, passant del 26% de residus seleccionats el 2012 al 34% que se seleccionen actualment, la dada no és suficient. Encara avui dia, el 66% del quilo i escaig de deixalles que una persona genera al dia, acaben a l’abocador sense oportunitat de selecció. Això suposa costos a l’administració, que poden comportar augments a la taxa d’escombraries que anualment paguen els ciutadans. L’Ajuntament d’Olot fa una crida a la selecció responsable dels residus.

Fa 10 anys que la Planta de Compostatge comarcal, ubicada a Olot, s’encarrega de recollir la fracció orgànica i la transforma en compost, que és utilitzat com a adob per a múltiples usos, gràcies a les seves propietats. Des de l’Ajuntament d’Olot es recorda que qualsevol ciutadà pot adreçar-se a la planta de compostatge per recollir el compost generat de manera totalment gratuïta. Cada veí d’Olot aboca cada dia 170 grams de matèria orgànica al contenidor marró. Això és més del que els catalans hi aboquen de mitjana, però encara no és suficient. Els objectius en matèria de selecció dels residus dels ciutadans són cada cop més ambiciosos, i conseqüentment les normatives són cada cop més exigents. L’abocament de deixalles fora de les plantes de compostatge o de tractament és cada cop més costós, i la mala selecció dels residus comporta sancions per a l’administració que poden repercutir en un augment de la taxa de deixalles.

Dels 1,1 quilos de deixalles que cada ciutadà genera cada dia a Olot, 720 grams, un 66%, encara acaba a l’abocador de Beuda. L’Ajuntament d’Olot fa una crida a la ciutadania per abaixar encara més des deixalles que no se seleccionen i acaben al contenidor del rebuig. L’Ajuntament d’Olot ha iniciat una campanya informativa en col·laboració amb les associacions de veïns dels barris de la ciutat perquè els ciutadans augmentin el seu coneixement en l’àmbit de la selecció de residus. Entre les iniciatives previstes, s’ha programat una visita de les associacions de veïns a l’abocador comarcal per prendre consciència dels residus que haurien de ser seleccionats i que encara ara acaben massa sovint a l’abocador.

 

Notícies relacionades:
– L’Ajuntament d’Olot inicia una campanya per fomentar el reciclatge durant l’època de Nadal