Les atencions a l’Oficina d’Habitatge d’Olot es van incrementar un 55% durant el 2015

Durant el 2015 l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot va incrementar un 55’14% les atencions realitzades.  que no es van oferir durant el 2013 i el 2014. Pel que fa a la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’Habitatge i la pobresa energètica, l’Oficina d’Habitatge d’Olot durant el 2015 va emetre 6 informes per executar el procediment de cessió obligatòria d’habitatges buits de grans tenidors que estableix aquesta llei.


4 de cada 10 de les atencions que es van realitzar des de l’Oficina d’Habitatge d’Olot durant l’any 2015 van ser per tramitació i gestió d’ajuts de lloguer. En aquest àmbit, es van realitzar un total de 7.840 atencions, cosa que suposa un 44% del total de les gestions de l’oficina de tot l’any. Aquesta xifra de gestions d’ajuts de lloguer durant el 2015 suposa un increment de les atencions en aquest àmbit de més del 84%. Aquest augment ha provocat que en el balanç total de l’activitat realitzada durant el 2015 per l’Oficina registrés un increment del 55% ja que es van passar de les 11.266 atencions l’any 2014 a les 17.478 del 2015.

Una de les noves gestions que es van posar en marxa durant l’any 2015 a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot és l’aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest sentit, es van emetre 35 informes per fer front a l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica i evitar el tall del subministrament a les famílies que no poden afrontar el cost. També es van emetre 6 informes per executar el procediment de cessió obligatòria d’habitatges buits dels grans tenidors que estableix la llei. Tot i així, la cessió d’aquests pisos no es farà fins a finals de març, quan hagi acabat el període d’autoliquidació de les entitats bancàries.

En relació a la Borsa d’Habitatge que es gestiona directament des de l’oficina olotina, està formada per un parc de 140 habitatges dels quals 71 provenen de propietaris particulars, 45 són propietat de l’Ajuntament d’Olot i GUOSA, 7 són cedits per la Generalitat i 17 cedits per entitats bancàries.

De totes les gestions que l’oficina d’habitatge d’Olot va realitzar l’any 2015, també en destaca l’augment d’atencions d’assessorament jurídic, que ha estat d’un 25’68% respecte l’any anterior. En aquest àmbit s’han realitzat 641 gestions.

 

Notícies relacionades:
– La Generalitat recaptarà l’impost sobre pisos habitatges buits propietat de bancs a partir de l’1 de març
– L’Ajuntament d’Olot ja ha iniciat una dotzena d’expedients per fer ús d’habitatges buits propietat de bancs