L’Ajuntament d’Olot fraccionarà els rebuts domiciliats de l’Impost de Béns Immobles

L’Ajuntament d’Olot ha anunciat que fraccionarà els rebuts de l’IBI de forma automàtica, en aquest exercici 2016. La mesura s’aplicarà en els imports iguals o superiors a 100 euros, i sempre que es trobin domiciliats en una entitat financera.

A partir d’aquest 2016, l’Ajuntament d’Olot ha decidit fraccionar els pagaments de l’IBI, l’impost sobre béns immobles, als contribuents que tinguin domiciliats els rebuts en una entitat bancària. Aquesta mesura només afecta als IBIs iguals o superiors a 100 euros, i l’import a pagar es carregarà en dos terminis. La mesura no afecta als rebuts inferiors a 100 euros, que seguiran tenint com a termini de pagament el dia 31 de maig. Aquells ciutadans que, tot i complir les condicions esmentades abans, no vulguin que se’ls fraccioni el pagament, hauran de sol·licitar-ho a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, a l’ajuntament, abans del 30 d’abril. Si no, el pagament es dividirà automàticament. De totes maneres, aquesta mesura no afecta a aquells contribuents als quals ja es fraccionava l’IBI en anys anteriors, i continuaran pagant-lo en les mateixes condicions en què ho feien fins ara.

 

Notícies relacionades:
– L’Ajuntament d’Olot estableix les bases per a subvencionar l’IBI a persones aturades majors de 40 anys
– Les ordenances fiscals aprovades provisionalment al ple d’Olot contemplen l’augment del 4% de l’IBI

x