El Jutjat d’Olot obliga a presentar els documents d’un cas en castellà

El jutjat de primera instància d’Olot no va acceptar, recentment, un document escrit en català, cosa que obliga a que tots els documents d’aquest cas que hi entrin a partir d’ara siguin en castellà. El motiu seria “per evitar indefensió de la part actora”, com publica avui el diari La Vanguardia. Aquest mitjà ha tingut accés a una interlocutòria del passat dimecres que sol·licita tornar a presentar tots els documents del cas, però ara, escrits en castellà, en el termini d’un mes. Malgrat tot, la llei permet que totes les parts d’un judici puguin expressar-se en català i en castellà en seu judicial.