Càritas Garrotxa alerta de la cronicitat de la pobresa a la comarca i destaca la solidaritat de la societat durant el 2015

Del total de persones que van requerir l’atenció de Càritas Garrotxa el 2015, el 71% es trobaven en edat laboral però sense feina. La majoria, més d’un 35%, eren de nacionalitat espanyola, seguits per persones naturals de l’Àfrica Subsahariana, el Magreb i Llatinoamèrica. Algunes de les dades aportades per la Memòria de Càritas Garrotxa resulten inicialment més favorables que l’any anterior, tot i que amaguen un fet que l’entitat cataloga de molt preocupant, la cronicitat i la transmissió intergeneracional de la pobresa.

Durant el 2015, el programa d’Acollida de Càritas Garrotxa va atendre 136 nuclis familiars. El 60% de les intervencions van estar relacionades amb la demanda i cerca de feina. 3 de cada 5 persones ja havien demanat ajuda en anys anteriors i 1 de cada 3 ja van ser ateses abans del 2010. Les dades de la memòria de Càritas presentada avui reforcen la conclusió de l’últim informe emès pel Foment d’Estudis Socials i Sociologia aplicada, i és que la pobresa s’està cronificant i transmetent de pares a fills.

El 2015 el Centre de Distribució d’Aliments va atendre 694 nuclis familiars, 35 menys que l’any anterior. No obstant això, es van atorgar 150 ajuts més que al 2014. El Servei de Deutes Familiars va tendre el 2015 12 famílies, vuit menys que l’any anterior. La meitat de les demandes estaven relacionades amb préstecs hipotecaris. Destaca el fet que només dos dels casos atesos eren nous, la meitat fan referència a casos del 2010 o anteriors. En l’àmbit laboral, 45 persones han seguit un procés d’orientació laboral i de millora de competències personalitzat durant el 2015. 3 de cada 5 persones han trobat feina al llarg de l’any. Hi ha hagut un total de 44 col·locacions, si bé només un 25% han estat de jornada complerta. 2 de cada 4 contractacions ho han estat per menys de 20 hores setmanals, tan sols 2 contractes són indefinits, 5 col·locacions s’han fet sense contracte i un terç s’han efectuat a través de plans d’ocupació o contractes d’inserció.

Durant el 2015, 177 persones van participar en alguna formació organitzada per Càritas. Destaca la càpsula de mosso de magatzem de 80 hores al qual es van acollir 12 persones. Aquest any Càritas continua apostant per la formació professionalitzadora adaptada al mercat laboral de la comarca. Un altre repte de Càritas ha estat la creació de programes adaptats a les noves necessitats, com el programa Ubuntu d’atenció psicològica.

De la memòria del 2015, Càritas destaca la solidaritat de la societat garrotxina i la implicació del voluntariat. L’any passat, l’entitat va registrar el màxim nombre de voluntaris fins al moment, 176, que hi van dedicar més de 550 hores setmanals. Els programes de Càritas i els seus voluntaris van permetre acompanyar 115 persones grans el 2015. Aquest és el servei per al qual encara es demana la implicació de voluntaris.

A nivell econòmic, el 2015 Càritas va obtenir uns ingressos de 137.200 euros. El 35% es va recaptar gràcies a les campanyes extraordinàries empreses per des de l’entitat i, en gran mesura, gràcies a empreses col·laboradores, entitats i societat civil. L’any passat van augmentar el nombre de socis, fins a 87, que representen un 21% dels ingressos, a més d’empreses i entitats col·laboradores, que també van augmentar el passat 2015. Els ingressos del 2015 superen en gairebé 21.000 euros les despeses, un excedent que Càritas ha dedicat a eixugar el deute que mantenia. Les ajudes a la inserció laboral han concentrat el major nombre d’esforç econòmic durant el 2015. El 35% de la despesa es va destinar als serveis inclosos dins d’aquest programa.