Units per Sant Feliu comunicarà a la Sindicatura de Comptes irregularitats d’actuació en la comptabilitat de Sant Feliu de Pallerols

El grup municipal a l’oposició de Sant Feliu de Pallerols, Units per Sant Feliu, ha decidit comunicar a la Sindicatura de Comptes les irregularitats d’actuació en la comptabilitat municipal. Segons Units per Sant Feliu, han demanat diverses vegades en els últims sis mesos els extractes bancaris del consistori, tant a l’alcalde Joan Casas, com a l’antic secretari municipal Eduard Cuéllar i a la nova secretària Gemma Gasull, sense obtenir-los. L’oposició vol estar al corrent dels extractes bancaris per demostrar que els comptes de l’Ajuntament no s’ajusten a la realitat, perquè haurien detectat ingressos que no es comptabilitzen; també haurien vist l’ocultació dels interessos de demora derivats d’una sanció d’hisenda relacionada amb l’urbanització del pla de Bastons.