L’elevada taxa de sobreenvelliment a la Garrotxa provoca un augment de les ajudes atorgades pel Consorci d’Acció Social

L’ens gestionat per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa va augmentar un 6% les ajudes d’emergència social respecte l’any anterior. El principal eix a combatre per part del Consorci és la taxa de sobreenvelliment de la població, que duplica el de la resta de Catalunya. L’augment de de persones ateses respecte l’any anterior es deu al fet que s’han incorporat els usuaris que reben telesassistència.


Que la població visqui més anys és una bona notícia. Però, a la vegada, per al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, significa un augment de les ajudes i els serveis socials en aquest col·lectiu. En la presentació de la Memòria 2015 del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa que es va dur a terme aquest dijous a Sant Feliu de Pallerols es va destacar que el 42% del pressupost de l’ens, que ratlla els 8 milions i mig d’euros, es destina a Residències i Centres de dia, i un 21% a serveis d’atenció domiciliària.

El Consorci va atendre l’any 2015 un total de 4.886 persones amb el servei bàsic d’atenció social, 877 més que l’any 2014, amb un total de persones beneficiades per la tasca de institució de 6.129 persones, 66 més que l’any anterior. Un total del 46% dels usuaris atesos tenia més de 65 anys, per la qual cosa s’han hagut d’augmentar els esforços en serveis relacionats amb la dependència, la teleassistència o l’atenció general a la gent gran. El principal factor a combatre en aquest sentit és la taxa de sobreenvelliment de la població, que duplica la de la resta de Catalunya. Quatre de cada deu persones ateses pel Consorci tenen més de 65 anys i una quarta part, més de 85. Un 42% del pressupost, de fet, està destinat a la dependència.

17 habitatges a famílies necessitades

L’any 2015 el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa va atorgar un total de 1.662 ajuts, 236 menys que l’any anterior. L’ens va facilitar 17 habitatges a famílies en situació d’emergència social i amb dificultats. Des del Consorci asseguren que hi ha motius per a l’optimisme, i que s’ha millorat la situació respecte als anys anteriors  tot i que segueix essent greu per l’elevat nombre de famílies sense ingressos o amb minsos recursos.

La violència de gènere, un eix a combatre

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa va atendre el 2015 a 94 dones víctimes de la violència de gènere. Cada any l’ens presta ajuda en aquest problema, que segueix existint també a la nostra comarca. El servei d’informació i assessorament a les dones, el SIAD, ha atès 231 persones de forma presencial i directa. Un 93% dels atesos pel SIAD són dones i un 7%, homes, si bé durant el 2015 ha augmentat el nombre d’homes atesos.

Un altre col·lectiu que s’ha acollit als serveis del consorci són els infants. un 31% del pressupost de la institució va destinat a Llars d’infants i al servei socioeducatiu.