Els marxants demanen flexibilitat a l’hora d’aplicar el nou Reglament del mercat ambulant d’Olot

L’Ajuntament d’Olot ha aprovat inicialment la modificació del Reglament del mercat del dilluns per adequar-lo al decret de la Generalitat que aplica al seu torn la nova normativa europea. A partir de la seva publicació en els documents oficials, s’obrirà un termini d’exposició pública rere el qual, si no es presenten al·legacions, quedarà definitivament aprovada la nova normativa. Les noves sancions recullen infraccions que van des de fer foc a cridar de forma insistent i increpant. Els marxants demanen flexibilitat a l’hora d’aplicar les sancions.


La nova modificació del reglament del mercat ambulant d’Olot rebaixa la restricció a l’hora de traspassar una parada i també inclou noves prohibicions. Destaca la sanció per la infracció greu de fer foc al mercat del dilluns. Fer-ho a partir d’ara suposarà de 300 a 600 euros. Altres infraccions es consideraran lleus. Cometre-les suposarà una multa d’entre 100 i 300 euros. Seran infraccions lleus la venda des de remolcs, palets o caixes, penjar articles o altres elements al mobiliari públic o fumar a les parades de productes alimentaris. A Olot també serà considerat una infracció cridar per reclamar l’atenció del consumidor. Els crits només seran sancionats, però, quan siguin persistents i increpants, ratllant l’agressivitat. L’Ajuntament d’Olot l’ha incorporat al nou reglament després d’un cas que va tenir lloc al sector dels productes alimentaris.

El nou reglament s’ha portat a aprovació després de debatre’l amb les associacions de marxants gironines, segons s’ha apuntat des de l’Ajuntament. El consistori es reserva el dret de tornar a modificar el reglament per tal d’incorporar les aportacions que es facin durant el procés participatiu sobre la reforma del firal. A partir de la publicació en els documents oficials, s’obrirà un termini d’exposició pública rere el qual, si no es presenten al·legacions, quedarà definitivament aprovada la modificació del Reglament mercat ambulant d’Olot.