Els alumnes dels centres educatius garrotxins se situen per sobre de la mitjana catalana en coneixement de competències bàsiques i destaquen en l’aspecte lingüístic

Els alumnes de sisè de primària i quart d’ESO dels centres educatius de la comarca de la Garrotxa se situen un pèl per sobre de la mitjana de la resta de Catalunya en els coneixements de competències bàsiques. Així ho asseguren els resultats dels exàmens d’enguany en aquesta aspecte. L’àmbit lingüístic és el que més destaca positivament en els centres educatius de la comarca, posant un petit punt negatiu en el castellà, mentre que el punt feble dels alumnes acostuma a ser la geometria.

Els centres educatius de tot Catalunya ja disposen dels resultats individuals i col·lectius dels exàmens de competències bàsiques que es realitzen als alumnes de sisè de primària i quart d’ESO al llarg del curs acadèmic. Uns resultats que a les famílies els serveix per veure en quin nivell està el seu fill o filla en les matèries de català, castellà, matemàtiques, anglès i, a partir d’enguany, en l’àmbit científic-tecnològic. I per la seva banda, cada centre educatiu es pot comparar amb la mitjana de la resta per veure on s’ha de millorar en cada matèria.

Pel que fa als resultats d’enguany en els centres educatius garrotxins, des dels departament d’Ensenyament s’ha notat una millora generalitzada en l’àmbit lingüístic, sobretot en llengua catalana però també en castellà i en anglès, havent de millorar en la redacció però amb resultats molt satisfactoris. En canvi, en la matèria del que es refereix a la geometria cal millorar.

Els centres analitzen cadascun els seus propis resultats, per poder millorar en els aspectes que calgui i comparar-se amb la mitjana, la qual cosa no vol dir que existeixi un rànquing dels centres més avançats, sinó una orientació per saber quina direcció agafar en cada matèria en el futur, tal i com ens explica, per exemple, la directora de d’Institut Bosc de la Coma.

Els resultats en general als centres garrotxins són molt satisfactoris, i la majoria se situen per sobre o en la mitjana de la resta del país. Tots els centres es situen uns pocs punts per sobre de la mitjana catalana, i milloren en general en llengua estrangera.