La Junta de l’Associació de Veïns del barri de Sant Miquel d’Olot dimiteix de manera irrevocable en no sentir-se escoltada per l’Ajuntament

La Junta de l’Associació de Veïns del barri de Sant Miquel d’Olot ha decidit dimitir de manera irrevocable en no sentir-se escoltada per l’Ajuntament d’Olot. En un comunicat, la Junta opina que el consistori no la té en compte a l’hora de prendre decisions que afecten la convivència del barri.

La concessió per part de l’Ajuntament d’Olot de la llicència d’obres i activitat a l’associació Al Rahma per obrir un centre cultural que inclou un centre de culte musulmà al carrer Notari Miquel Març del barri de Sant Miquel ha estat el detonant que ha fet que la Junta de l’Associació de Veïns hagi decidit dimitir de manera irrevocable. En un comunicat fet públic a l’Ajuntament d’Olot i als mitjans de comunicació, la Junta vol deixar clar que en cap cas ha posat mai en qüestió la conveniència d’alguns serveis, ja sigui religiosos o de qualsevol índole. En tot cas, recorden que sempre han defensat que aquests serveis s’han de redistribuir entre tots els barris de la ciutat, evitar que un sol barri, segons apunten pugui quedar estigmatitzat pels d’una o altra tipologia. Creuen que l’Ajuntament no ha tingut cap voluntat d’entendre les raons de la Junta, que coincideixen amb la Plataforma veïnal en desacord amb la ubicació del centre de culte. Consideren que la decisió del consistori està totalment mancada de sensibilitat política per tal de revertir la imatge del barri, segons diuen. La Junta assenyala que ha tingut en gran valor el Pla d’Intervenció d’Actuacions de Millora previst per l’Ajuntament, però diu que no ha vist cap intenció ferma d’entomar el canvi el rumb d’un barri que en alguns temes podria quedar prou deteriorat, connectant el barri de Sant Miquel amb el del Morrot, millorant la seguretat vial a l’Avinguda de Girona o dotant d’usos els solars buits. Considera que les decisions beneficioses per al barri com la reobertura de la Llar d’infants i l’adquisició d’un solar per a un futur aparcament al carrer Rei Martí l’Humà són una compensació a corre cuita que vol tapar les discrepàncies de fons entre l’Ajuntament i la Junta de l’Associació de Veïns. Malgrat alguns intents aparents de maquillatge, e la Junta li sembla que es troba al marge de la presa de decisions importants que afecten el barri. No se sent escoltada ni se la convoca a l’hora de prendre decisions reals que afecten la convivència i la vida social.

La Junta de l’Associació creu que en aquests moments no li és possible dur a terme els principals objectius que recullen els Estatuts: defensar els interessos dels veïns, millorar la qualitat de vida del barri, fer arribar els problemes i necessitats a l’Ajuntament ni servir de pont entre els veïns i l’administració. Per tot això, ha decidit dimitir per unanimitat i de manera irrevocable. Segons contemplen els Estatuts, a partir d’ara es posarà en marxa una comissió gestora que en el termini de sis mesos convocarà una assemblea, on s’haurà de nomenar una nova Junta. Si l’elecció no arribés a bon port, significaria la dissolució de l’Associació de VeÍns del barri de Sant Miquel. Els fins ara membres de la Junta no renuncien, com a ciutadans, a reivindicar i col·laborar en accions del barri, participar, a títol personal, en la Plataforma veïnal creada recentment, així com en altres actuacions de caire participatiu o reivindicatiu.