Els garrotxins som més feliços que fa un any malgrat l’estancament del sector econòmic, segons l’Observatori 2016 del Cercle Euram Garrotxa

Avui s’ha presentat l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa del 2016, un llibret que analitza la situació de la comarca mitjançant diferents estudis i qüestionaris. Tot i que el Producte Interior Brut segueix estancat i s’ha caigut amb riquesa per habitant, els garrotxins afirmen ser més feliços.

Els garrotxins estem avui una mica més satisfets amb la nostra vida que al 2015. Aquesta dada es desprèn de l’anàlisi que fa cada any el Cercle Euram Garrotxa, a través de l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa del 2016. Aquest document es basa en 23 informes i diferents enquestes fetes a empreses, administracions, societat civil i agents d’innovació i coneixements, i d’aquests resultats en sorgeix una dada curiosa: l’índex de felicitat ha pujat mig punt respecte l’Observatori 2015.

Tot i aquesta dada positiva, en l’àmbit econòmic la Garrotxa es mostra estancada: malgrat tenir una taxa d’atur del 10’7%, més baixa que la mitjana gironina i catalana, veu com no es constata evolució en diferents aspectes: el Producte Interior Brut segueix estancat des del 2012, i la riquesa per habitant és més baixa ara que un any enrere. Una altra xifra que ha caigut és la de les exportacions: en un any, la Garrotxa ha passat del segon al tercer lloc en aquest àmbit de les comarques gironines. Part d’aquest problema es troba en un dels dèficits que té la comarca: la qualitat de les infraestructures i les tecnologies de comunicació de la Garrotxa ocupen el lloc 27 de les 42 comarques catalanes.

L’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa 2016 s’ha editat en un document obert a tothom.

Notícies relacionades: 

El primer informe de l’Observatori Econòmic d’Euram Garrotxa determina que cal una millor gestió del sòl industrial i accés a la fibra òptica per guanyar competitivitat

La Garrotxa és la segona comarca de la demarcació Girona en exportacions segons l’Observatori econòmic, social i mediambiental 2015

x