Nova convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a la rehabilitació de façanes

L’Ajuntament d’Olot obrirà una nova convocatòria de subvencions per promoure l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes dels immobles. S’hi podran acollir tots els habitatges plurifamiliars construïts abans del 1950. El termini de sol·licituds s’obrirà el 15 de juliol.

Per primera vegada, l’Ajuntament d’Olot obre una convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes d’acord amb el pla de govern aprovat aquest any. Així el consistori vol lluitar contra l’envelliment de la ciutat, potenciant la conservació i el manteniment de les façanes. A la convocatòria s’hi poden acollir tots els edificis plurifamiliars construïts abans del 1950 i que disposin de l’informe d’inspecció tècnica.

La convocatòria preveu subvencions per ajudar a fer possible actuacions diverses, com  la reparació de les parts d’obra en mal estat, neteja de pedra o restauració singlar d’elements escultòrics entre altres. Inicialment l’Ajuntament hi destina una partida de 20.000 euros, però aquesta és susceptible de ser ampliada. El termini de sol·licitud s’inicia el 15 de juliol i finalitza el 31 d’agost. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge.