La inscripció de nounats al registre civil es pot fer des de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

La inscripció dels nounats al registre civil ja es pot fer des l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. D’aquesta manera els progenitors no s’han de desplaçar per realitzar la inscripció.


Els pares dels nadons nascuts a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ja poden sol·licitar la inscripció al registre civil des del mateix centre sanitari. En les darreres setmanes, aquest sistema, que evita que les famílies s’hagin de desplaçar, s’ha posat en marxa en tots els hospitals públics de la Regió Sanitària de Girona. Així, els progenitors poden passar més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer. La inscripció en el registre es podrà sol·licitar en el cas de fills matrimonials si un dels progenitors és espanyol o si tots dos són estrangers però de la mateixa nacionalitat. També en el cas de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o bé si el pare biològic està present i els dos progenitors firmen la sol·licitud. La inscripció al registre civil s’ha de dur a terme dins de les 72 h posteriors al naixement. Per fer-lo cal aportar el certificat mèdic de naixement que lliura l’Hospital; el DNI, NIE o el passaport d’ambdós progenitors i el Llibre de Família o certificat de matrimoni. Al moment, es lliurarà el justificant d’haver fer la comunicació i més, endavant, per correu, rebran el certificat literal de naixement que també actualitzarà automàticament el Llibre de Família.