Territori i Sostenibilitat cedeix un tram de la C-66z a l’Ajuntament de Besalú

El conseller de Territori i Sostenibilitat va ser divendres Besalú. Josep Rull més enllà de visitar el pont d’aquesta via recentment remodelat també va formalitzar la cessió de la travessera a l’Ajuntament de la vila comtal.

El pont de Besalú de la C-66z ja és responsabilitat de l’Ajuntament d’aquest municipi. La resolució del traspàs va ser signada pel conseller de Territori i Sostenibilitat divendres. Atès que hi ha una variant, la travessera de la C-66z ha quedat integrada a la xarxa viària local amb un trànsit majoritàriament urbà i ha perdut la seva funcionalitat com a carretera, per aquest motiu s’ha fet el traspàs de la Generalitat a l’Ajuntament de Besalú.

El tram que cedeix és d’1,2 quilòmetres i està situat al límit entre els termes municipals de Sant Ferriol i Besalú i la intersecció amb l’antic traçat de l’N-260 a la zona urbana de la vila comtal.

Fa poc més d’un mes i mig que van finalitzar-se les obres de rehabilitació del pont de Besalú. Aquestes van consistir amb l’ampliament de la calçada i la vorera del pont i van reforçar els arcs.