La iniciativa privada culmina la urbanització del polígon de Cuní d’Olot amb l’accés des de la rotonda de la Canya i la posada en servei de noves parcel·les

La iniciativa privada ha culminat la urbanització del polígon de Cuní d’Olot, amb l’obertura de l’accés des de la rotonda de la Canya i la posada a disposició de noves parcel·les industrials. L’Ajuntament es felicita de la iniciativa, que ha estat negociant amb els empresaris.

L’accés al polígon de Cuní des de la rotonda de la Canya ja és una realitat. La seva urbanització i obertura ha estat fruït de la iniciativa privada i dona resposta a la demanda feta des de diversos sectors, entre ells, l’administració local, que havia estat negociant amb els empresaris aquesta possibilitat per millorar l’accés i la circulació pel polígon. La iniciativa es completa amb la posada a disposició de les parcel·les industrials, privades i municipals, que es troben entre les naus actuals i la depuradora. La posada en servei d’aquest sector possibilitarà al seu torn la posada en funcionament del futur centre d’aparcament i rentat de camions, que donarà servei a l’escorxador. L’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas, ha valorat positivament la iniciativa.

L’alcalde ja ha anunciat que es canviaran les condicions de circulació al polígon per prioritzar el nou accés com a l’entrada principal, evitant que el trànsit intern hagi de continuar passant per davant l’Escola Llar.

x