El ple d’Olot ratifica les normes d’adjudicació dels pisos de lloguer social i evidencia divergències entre els grups en matèria d’habitatge

El ple d’Olot va evidenciar diferents visions i estratègies per garantir el dret a l’habitatge, a l’assabentat de les normes per a l’adjudicació dels 28 habitatges de lloguer social de Sant Miquel i en la ratificació del conveni per administrar aquests pisos. El ple va rebutjar la moció de la PAH que proposava actuacions urgents pel dret a l’habitatge i els subministraments. L’equip de Govern va votar-hi en contra al·legant que no estava en condicions de complir-les totes.

El termini per presentar les sol·licituds per accedir als 28 habitatges de lloguer social del barri de Sant Miquel s’obrirà aquest proper dilluns, i ja són moltes les persones que s’han adreçat a l’Oficina d’Habitatge d’Olot per demanar informació. Les normes del procés de participació presentades per Convergència i el PSC, al govern d’Olot, compten amb el vist-i-plau d’Esquerra, però generen discrepàncies entres els altres dos partits de l’oposició. La CUP no està d’acord amb el preu del lloguer, que suposa el 30% dels ingressos de les famílies optants, ni amb els ingressos màxims i mínims que s’han estipulat per accedir als habitatges. El topall màxim per a una persona individual és de gairebé 42.000 euros anuals, mentre que el topall mínim és de 12.000 euros a l’any. La Candidatura d’Unitat Popular pensa que s’ha perdut una oportunitat de destinar els habitatges a persones en risc d’exclusió residencial que necessiten un pis d’inclusió, i per utilitzar totes les eines que l’Ajuntament té a la seva disposició per garantir el dret a l’habitatge.

El regidor d’Olot en Comú, Xavier García, també es va mostrar contrari als topalls d’ingressos establerts per accedir als 28 habitatges de lloguer social del barri de Sant Miquel. Tot i així, va valorar positivament que l’equip de Govern hagi inclòs en el seguit de normes la proposta del seu grup de prioritzar en l’adjudicació a les unitats de convivència més nombroses.

L’assabentat de les normes d’adjudicació dels habitatges no es podia votar. El que sí que es va poder votar va ser la ratificació perquè l’Oficina d’Habiatge d’Olot adjudiqui, administri i comercialitzi els 15 habitatges que són propietat de la Generalitat. Aquí la CUP i Olot en Comú van poder fer notar les seves discrepàncies votant-hi en contra. No va ser suficient. El punt es va aprovar amb els vots favorables de la resta de grups. L’última oportunitat per debatre sobre les polítiques d’habitatge la va donar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va presentar una moció on demanava portar a terme fins a 13 accions actuacions urgents pel dret a l’habitatge i als subministraments. La plataforma demanava sobretot l’aplicació dels articles de la llei catalana 24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica que no han estat suspesos pel Tribunal Constitucional. L’equip de Govern va declarar no estar en condicions de fer complir totes i cadascuna de les propostes plantejades per la moció. La moció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va ser rebutjada amb els vots en contra de l’equip de Govern i els vots a favor d’Esquerra, la CUP i Olot en Comú.

Notícies relacionades:

Els 28 habitatges de lloguer social del barri de Sant Miquel d’Olot es destinaran a joves, gent gran i famílies monoparentals

L’Ajuntament d’Olot treballa per posar a disposició del lloguer social els 28 pisos de Sant Miquel i tramita les ajudes al lloguer de la Generalitat