L’ocupació turística a la Garrotxa ha augmentat un 8% en la primera quinzena d’agost i un 4% al juliol

Durant la primera quinzena d’agost l’ocupació turística a la Garrotxa ha augmentat  un 8% respecte el mateix període de l’any passat, situant-se al 88%. Aquest augment, que també es va registrar al juliol, s’atribueix al bon temps, a difusió del territori que es fa des de les entitats públiques i privades i a les inversions que ha realitzat el sector. La valoració que es fa des de turisme Garrotxa del que va d’estiu és molt positiva. Tant al Juliol com en aquesta primera quinzena d’agost també han augmentat les atencions a les oficines de turisme de la comarca, que registren més vistes de turistes que pernocten a la Garrotxa.

L’ocupació turística a la Garrotxa aquest cap de setmana llarg ha estat d’un 92’3%, superant la previsió del 90% realitzada per Turisme Garrotxa. Aquest augment ajuda a fer pujar unes dades d’ocupació de la primera quinzena d’agost que de per sí ja eren molt positives. Ha augmentat l’ocupació en 8 punts, situant-se al 88%. Al juliol també va augmentar l’ocupació turística a la comarca. Els establiments van estar al 68%, 4 punts per sobre que el mateix mes de l’any passat. El bon temps que està fent aquest estiu és clarament un dels factors que ha ajudat a fer augmentar l’ocupació, però des de Turisme Garrotxa se’n atribueixen d’altres com la difusió que s’està fent del territori, per desestacionalitzar el turisme i situar la Garrotxa com un indret a visitar en qualsevol època de l’any, més enllà de la tardor o també les inversions que des del 2014 estan fent tant el sector públic com el privat.

Tot i que els visitants cada vegada arriben més informats, les atencions a les oficines de Turisme de la Garrotxa han augmentat durant aquest estiu. Han crescut un 6% al juliol i un 20% en la primera quinzena d’agost. I aquestes visites no només són més nombroses en quantitat, sinó també en qualitat i és que les persones ateses que pernocten a la Garrotxa són un 15’7% més que l’any passat. D’aquesta manera s’augmenta la despesa que realitzen a la comarca augmentant així l’impacte econòmic.

El que no varia és la procedència dels turistes. Els catalans segueixen sent els que més visiten la Garrotxa, sobretot els residents a Barcelona i l’àrea metropolitana. Suposen més d’un terç dels turistes estivals.