L’Ajuntament d’Olot preveu enderrocar la casa del procurador a finals de la setmana vinent

L’Ajuntament d’Olot preveu enderrocar l’antiga Casa del Procurador a finals de la setmana vinent. És la determinació que ha pres després de constatar que resultava insostenible, tant reformar la casa, com mantenir-la en el seu estat actual. L’empresa contractista ja ha començat els treballs preparatoris previs a l’enderroc. El gruix de l’actuació es farà en un dia que obligarà a tallar un carril de circulació a l’avinguda Onze de Setembre. L’enderroc deixarà una plaça ample entre l’ermita de Santa Magdalena i l’entrada als Jardins de la Vila Vella. L’Ajuntament es reserva el dret de tornar-hi a construir un edifici que reprodueixi l’antiga casa senyorial.

L’Ajuntament d’Olot ha estudiat de quina manera preservar l’antiga casa del procurador, ubicada a l’avinguda Onze de Setembre. Malgrat tot, un cop vist l’alt cost que representaria la seva rehabilitació, i després que un informe arquitectònic declarés l’edifici en ruïna a mitjans de juny, el consistori ha decidit que la millor opció era enderrocar-lo. El passat 11 d’agost, l’Ajuntament va aprovar-ne el projecte i l’empresa contractista ja s’hi ha posat a treballar. Els treballs preparatoris consisteixen a preservar alguns elements valuosos d’aquest edifici, residència del procurador de l’abat de Ripoll, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local dins el conjunt edificat de l’avinguda Onze de Setembre, com a exemple de les cases senyorials olotines dels segles XVII i XVIII. Els elements arquitectònics de valor seran dipositats als magatzems de la Brigada Municipal per a la seva preservació. És el cas d’elements petris com brancals, llindes i altres carreus de cantonada que puguin aparèixer a la façana principal. També s’hauran de preservar les lloses de l’escala principal. Altres treballs preparatoris previs a l’enderroc de l’edifici són la retirada d’alguns serveis que es troben annexats a la façana.

L’Ajuntament preveu que el gruix de l’enderroc es farà al llarg d’un dia i podrà efectuar-se a finals de la setmana vinent. Les tasques d’enderroc faran necessari el tall d’un carril de circulació a l’avinguda Onze de Setembre. Aquell dia es donarà pas alternatiu al trànsit en els dos sentits de la circulació. Els dies posteriors a l’enderroc de l’edifici serviran per retirar la runa. L’empresa contractista haurà de terraplenar el buit que deixarà la planta soterrània per deixar el terreny a nivell de carrer. L’Ajuntament hi executarà després treballs de pavimentació. L’enderroc deixarà una plaça ample entre l’ermita de Santa Magdalena i l’entrada als Jardins de la Vila Vella. L’Ajuntament es reserva el dret de tornar-hi a construir al mateix espai un edifici que reprodueixi exactament l’antiga casa senyorial.

x