L’Ajuntament d’Olot convoca subvencions a l’IBI per a famílies monoparentals i amb majors de 40 anys a l’atur

L’Ajuntament d’Olot ha convocat l’atorgament de subvencions per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies monoparentals i a famílies amb majors de 40 anys a l’atur. Es tracta del segon any que es tira endavant aquesta iniciativa per ajudar a aquests col·lectius vulnerables.

Des del 30 de setembre i fins el proper 31 d’octubre, les persones aturades de llarga durada de més de 40 anys i les famílies monoparentals d’Olot podran presentar sol·licitud perquè els sigui subvencionat el pagament del 90% de l’IBI. La mesura va beneficiar 9 famílies monoparentals i 10 aturats de llarga durada l’any passat, una xifra força baixa. Des del consistori s’admeten errors de comunicació, i per això enguany la mesura es presenta amb més antelació perquè els interessats puguin fer els tràmits corresponents amb tota la informació necessària.

La partida inicial que l’ajuntament dedica a la subvenció és de 10.000 euros, i s’ampliarà en cas que les sol·licituds de subvenció aprovades comportin el pagament una xifra més elevada. I és que enguany s’esperen més sol·licituds, ja que són molt fàcils de realitzar.

Entre els requeriments per accedir a la subvenció, a més de ser família monoparental o aturat de llarga durada, caldrà estar empadronat a la vivenda, que aquest no superi els 120 metres quadrats de superficie o que els ingressos de la unitat de convivència no superin 2,33 vegades l’Indicador de renda de suficiència entre altres.

x