L’Alcalde d’Olot es reunirà amb la Consellera d’Ensenyament perquè mantingui els ajuts a la distribució equilibrada de l’alumnat

Fa dos cursos que la Generalitat no atorga el finançament necessari que permet distribuir de forma equilibrada, en escoles públiques i concertades, els alumnes amb necessitats específiques de la Garrotxa. La majoria d’aquests alumnes són fills de famílies immigrades. El model fa molts anys que va implantar-se a la Garrotxa amb la voluntat de fomentar la cohesió social i evitar la guetització d’algunes escoles, i s’ha aplicat amb èxit a la comarca. L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal alerten que el no finançament dels ajuts al transport per part de la Generalitat amenaça el model, i lluitaran per mantenir-lo.

La  distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats específiques a les diferents escoles públiques i concertades de la Garrotxa es porta aplicant amb èxit a la comarca des de finals dels anys 90. La majoria d’aquests alumnes són fills de famílies immigrades, però no només; també s’hi compten nens i nenes amb malalties mentals o amb dificultats específiques, físiques o psíquiques. El model consisteix a repartir de manera equitativa als diferents centres de primària, ja siguin públics o concertats, els alumnes amb necessitats específiques, encara que aquests alumnes estiguin concentrats, per raó de residència, en alguns barris d’Olot o sectors de la comarca. Això evita la guetització d’algunes escoles, que d’altra manera, podrien acumular un nombre destacable d’alumnes amb característiques diferenciades, amb el risc de quedar segregades. La distribució necessita d’un transport públic que porti els nens i nenes fins l’escola assignada, encara que es trobi lluny de casa seva. Per fer-ho possible, a aquests alumnes i les seves famílies se’ls atorga un ajut per al transport escolar. Fins ara, el Consell Comarcal ha pogut atorgar aquesta ajuda gràcies a l’addenda per a les subvencions en matèria de transport i menjador escolar. Fa dos cursos que la Generalitat ha deixar de pagar aquesta ajuda. El Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot consideren que això amenaça el model de distribució equilibrada, i han iniciat negociacions perquè la Generalitat reconsideri la seva posició i mantingui l’ajut.

A la Garrotxa són 696 els alumnes amb necessitats educatives específiques, dels quals només 140 es desplacen a centres educatius allunyats per raó de la distribució equilibrada i reben l’ajuda al transport escolar en un 100%. 70 d’aquests alumnes es desplacen a escoles concertades. En total, l’ajuda suposa 80.000 euros anuals que la Generalitat fa dos cursos que no proporciona.

Des del Consell Comarcal de la Garrotxa argumenten que la fi de la distribució equilibrada d’alumnes a la Garrotxa suposaria un major cost per a les institucions, ja que l’acumulació dels alumnes desplaçats en poques escoles augmentaria la ràtio del centre, i s’hauria de contractar nou professorat.

x