L’estiu deixa una ocupació turística mitjana del 75% a la Garrotxa

Aquest estiu l’ocupació turística a la Garrotxa ha estat del 75%. Aquesta és una xifra 3 punts per sobre respecta l’any anterior. Ha estat un any bo pel sector, beneficiat per la bona meteorologia i que ha notat l’augment del turista estranger.

Un 68%  al juliol i un 82% a l’agost. Són les dades finals de l’ocupació turística a la Garrotxa durant els dos mesos d’estiu. En ambdós casos són superiors a les registrades l’any passat. A l’agost l’ocupació ha augmentat un 2% respecte el 2015 i al juliol va ser un 4% superior. Així el balanç final, amb augment generalitzat i bones dades és positiu per Turisme Garrotxa.

La procedència dels turistes segueix sent majoritàriament de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya en General que concentra el 40% dels visitants. De l’estat Espanyol en provenen un 30% dels turistes. Tot i així aquest any s’ha notat un augment del visitant estranger, tant d’Europa com de fora del continent. Han estat un 25% els turistes els que han vingut d’Europa i un 5% de la resta del món.

El que no canvia és el perfil de turisme. La Garrotxa segueix sent una comarca que es visita en parella o família. Els grups d’amics i les persones que venen individualment han suposat un 20% del total.

x