13 dels 369 edificis del Nucli Antic inspeccionats per l’Ajuntament d’Olot necessiten una actuació a curt termini

A través d’un assabentat, l’equip de Govern de l’Ajuntament d’Olot va donar compte ahir, durant el ple municipal, de les actuacions realitzades en els últims mesos al Nucli Antic. El govern municipal ha inspeccionat gairebé 370 edificis i ha requerit als propietaris de 223 finques que emprenguin les accions pertinents. A dia d’avui, 62 finques ja estan reparades o en previsió de fer-ho. El regidor de Serveis Generals ha explicat també les mesures que emprendran properament per millorar el barri vell. Els grups de l’oposició celebren les mesures però volen encara un pla més intensiu.

L’Ajuntament d’Olot ha inspeccionat 369 edificis del Nucli Antic d’Olot. La majoria, més d’un 81%, estan en bones condicions. 32 edificis, gairebé un 9%, tenen deficiències de poca importància però necessiten actuacions més decidides de manteniment. Un altre 9% necessiten actuacions a curt termini. Finalment, 13 edificis, un 3,5% dels inspeccionats, necessiten una especial atenció, ja que presenten deficiències amb risc de generar afectacions a la via pública. Els sectors amb pitjors condicions de manteniment estan emmarcats entre els carrers dels Sastres, carrer Major, Sant Antoni i Verge del Portal, així com el Baix del Tura i el carrer Proa. L’equip de Govern ha requerit als 434 propietaris de 223 finques que emprenguin les accions pertinents. A dia d’avui, 62 finques ja estan reparades o en previsió de fer-ho. Entre l’octubre i el novembre, l’Ajuntament comprovarà si s’ha posat remei a les deficiències més lleus. Si no, procedirà a sancionar els propietaris, amb una multa de 300 euros que es duplicarà en cas que no es pagui en el termini fixat. L’equip de govern espera arribar a finals d’any amb una gran part de les deficiències resoltes i prendrà les mesures necessàries per fer front als immobles pendents de solució. Els grups de l’oposició celebren les mesures efectuades al Nucli Antic, tot i que encara demanen més incidència en el barri vell.

L’equip de Govern ha explicat les mesures que emprendrà properament per millorar el barri vell, com un pla específic de neteja o la compra d’immobles afectats pel POUM, com l’expropiació de la finca situada al carrer Valls Vells que ha de millorar l’entorn de l’església del Tura i que ahir va ser aprovada de forma definitiva. L’equip de Govern és conscient que s’ha de seguir treballant i demana la implicació de tots els actors per aportar solucions que l’Ajuntament portarà a terme sempre que tingui els recursos humans, pressupostaris i tècnics necessaris.

 

Notícies relacionades: 
– El ple de l’Ajuntament d’Olot rebutja la moció de la CUP sobre la planta de triatge i aprova per unanimitat la d’ERC per un sou mínim de mil euros als treballadors municipals