Units per Sant Feliu demana aquest dijous la devolució dels cobraments indeguts de la plusvàlua

L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols celebra avui un ple extraordinari per tractar el cobrament de la plusvàlua per transmissió de propietats immobles. Units per Sant Feliu demana a l’Ajuntament que torni els ingressos als contribuents que s’han cobrat de forma indeguda.

Avui a les 10 de la nit l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols celebra un ple extraordinari a petició d’Units per Sant Feliu – Esquerra Republicana de Catalunya. Es debat i es posa a votació la moció del grup de l’oposició, que demana la devolució dels ingressos cobrats de forma indeguda els darrers anys als contribuents per la plusvàlua, o el que és el mateix, l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Segons recorda la moció d’Units per Sant Feliu, el 1991 l’Ajuntament va aprovar i publicar l’ordenança fiscal que fixava per a la plusvàlua un tipus de gravamen del 20%. Tot i això, amb posterioritat i fins l’actualitat, s’ha estat aplicant un tipus del 24%, sense que consti ni es justifiqui l’aprovació de la modificació i la seva publicació. El portaveu del grup municipal Units per Sant Feliu, Artur Colomer, considera que és urgent que s’adoptin mesures per corregir el cobrament indegut de l’impost i rescabalar els contribuents afectats durant tot aquest temps. La moció demana que s’aprovi un sistema de subvenció/compensació per les quantitats que corresponguin als contribuents afectats. El text aposta per iniciar el procediment de revisió d’actes nuls establert en la Llei General Tributària per tal de procedir a la devolució dels ingressos indeguts. També demana que s’iniciï amb Xaloc i el Consell Comarcal la paralització dels cobraments i que es quantifiquin els diners ingressats erròniament. En aquests moments, el ple de l’Ajuntament està composat per cinc regidors de l’equip de govern, de Convergència i Unió, i quatre d’Units per Sant Feliu. L’equip de Govern ja va anunciar després que es conegués la notícia que revisaria el tipus de gravamen aplicat en la plusvàlua i bonificaria la plusvàlua per a titulars d’immobles de primera residència i persones amb baixos recursos.