Les ordenances fiscals es mantenen congelades amb les excepcions de la taxa d’escombraries i les plusvàlues

Pel que fa a les ordenances pel 2017, que també es portaran avui al ple, es mantindran congelades amb dues excepcions. S’augmentarà un 1’29% la taxa d’escombraries i un 2% les plusvàlues. Pel que fa a les bonificacions se’n creen de noves i es modifiquen algunes de les que ja hi havia.

Les ordenances fiscals que l’Ajuntament d’Olot aprovarà per al 2017 congela els impostos i taxes a excepció de dos retocs. Per una banda s’incrementarà un 1’29% la taxa d’escombraries domèstiques a causa de l’augment del cànon d’entrada de residus a l’abocador. Aquest augment representa una pujada de dos euros al rebut anual.

El segon retoc és en les plusvàlues que augmenten del 20 al 22%. Aquest augment es justifica per la reducció del valor cadastral dels immobles, que s’agafa de referència per calcular l’impost per transmissió de propietats immobles.

Aquest impost s’augmenta en dos punts a la vegada que s’amplia la bonificació de la transmissió de l’immoble entre cònjuges que passa del 70% al 90% per les persones viudes que s’han de fer càrrec en solitari del pagament. La bonificació es manté al 70% per la transmissió d’habitatges de pares a fills. En l’IBI el rebut es congela en relació al 2016 però es modifiquen les bonificacions destinades a vivendes de protecció oficial en tres anys més. La bonificació queda com estava en els tres primers anys, al 50%, però s’afegeix una bonificació del 20% entre el tercer i el sisè any.

També s’augmenta del 25 al 50% la bonificació per les finques que realitzin obres d’instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. I la bonificació de l’impost de vehicles s’amplia de 2 a 5 anys per als cotxes elèctrics o híbrids. A partir del 6è any la bonificació serà del 50% durant tota la vida útil del vehicle.

S’augmenta un 1’26% la taxa d’escombraries i un 2% les plusvàlues

El pressupost consolidat d’Olot pel 2017 és de 32.908.453,58 euros

 

x