L’Ajuntament d’Olot aprova provisionalment les ordenances fiscals per al 2017

El ple també va aprovar provisionalment les ordenances fiscals, que congelen els impostos i taxes a excepció de la recollida d’escombraries domèstiques i les plusvàlues, i millora les bonificacions. Per exemple, s’amplia la bonificació de transmissió de l’immoble entre cònjuges del 70 al 90%. Respecte les ordenances fiscals, Esquerra i Olot En comú van abstenir-se i la CUP va votar-hi en contra.

Com en els pressupostos, el debat de les ordenances fiscals va començar amb una exposició general de la regidora d’Hisenda en què va explicar les principals novetats per al 2017. Pel que fa als impostos i taxes, es congelen generalment excepte la puja de les plusvàlues del 20 al 22% i la de la taxa d’escombraries domèstiques, que s’apujarà dos euros l’any vinent.

Les ordenances previstes per al 2017 incrementen les bonificacions. S’ampliarà la bonificació de transmissió de l’immoble entre cònjuges del 70 al 90%. Quant a l’impost de béns immobles, s’apliquen bonificacions destinades a habitatges de protecció oficial, d’un 20% per al quart, el cinquè i el sisè any. S’incrementa la bonificació del 25 al 50% per a les finques que realitzin obres d’instal·lacions de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol. Pel que fa a l’impost de vehicles, s’amplia de 2 a 5 anys la bonificació del 75% en cas de cotxes elèctrics o híbrids. Mitjançant les taxes també es vol facilitar l’obertura de nova activitat al Nucli Antic d’Olot.

El regidor d’Olot En comú va al·legar falta de temps per estudiar les propostes i va anunciar que presentaria al·legacions per incorporar propostes durant el temps que les ordenances estiguin a exposició pública. Respecte les ordenances fiscals, Esquerra i Olot En comú van abstenir-se i la CUP va votar-hi en contra.

 

Notícies relacionades: 
– El ple de l’Ajuntament d’Olot aprova els pressupostos del 2017 amb els vots a favor de l’equip de govern
– Les ordenances fiscals es mantenen congelades amb les excepcions de la taxa d’escombraries i les plusvàlues

x