L’Ajuntament d’Olot inicia una campanya per reduir fins al 30% els residus impropis

De la selecció que fem dels residus que generem en dependrà la bona tria a l’abocador i d’altres equipaments, i això es traduirà en la taxa que pagarem anualment. La normativa europea s’està fent molt estricta i els nous models de recollida tendiran a fer pagar més a qui menys residus recicli. L’Ajuntament d’Olot ha iniciat una campanya per revertir el 2017 la gran quantitat de residus que encara dipositem al contenidor que no toca.

Un estudi realitzat als contenidors d’envasos lleugers d’Olot determina que el 45% dels residus que s’hi aboquen no ho corresponen. D’aquests, un 22% encara és paper i cartró, un 11% és vidre i un 10% correspon a matèria orgànica que hauria d’anar al contenidor marró. En menys quantitat, s’hi poden trobar peces de roba, runes, petits electrodomèstics o residus que no s’han de dipositar al contenidor groc, però que encara s’hi aboquen. L’Ajuntament d’Olot s’ha marcat com a objectiu reduir els residus impropis fins al 30% el 2017. Per fer-ho, dues persones recorren des d’aquesta setmana els barris de la ciutat. Es podran trobar prop dels contenidors i informaran els ciutadans sobre una correcta selecció dels residus. Aquest mes es trobaran al barri de Pequín, en horari de matí o tarda. Al gener continuaran al barri de Sant Miquel, i al febrer es traslladaran al Pla de Dalt. Si la campanya dóna bons resultats, els dos informadors continuaran durant tot l’any en d’altres barris de la ciutat.

A Olot cada dia es recull un quilo i escaig per ciutadà. Només un terç ha estat seleccionat. Un 16% és matèria orgànica que prové del contenidor marró, un 7%, paper o cartó provinent del contenidor blau, un 8% són envasos lleugers abocats al contenidor groc i un 4% és vidre i ha estat recollit al contenidor verd. El 60% dels residus generats, 710 grams per dia i persona, encara es llença al contenidor del rebuig i s’aboquen directament a l’abocador comarcal sense passar per cap més planta. La majoria dels que hi arriben, però, es podrien haver reciclat. L’Ajuntament d’Olot seguirà treballant per reduir els percentatges de residus no seleccionats.