Creen el projecte ‘Welcome Garrotxa’ per facilitar la integració dels professionals especialitzats que arriben a la comarca

Les empreses de la comarca estan protagonitzant una demanda creixent de professionals especialitzats. A resultes d’això, i segons Turisme Garrotxa, està havent un volum creixent de professionals, fins i tot no garrotxins, que estan arribant a les empreses de la comarca. Per facilitar la seva acollida a la comarca, s’ha engegat el projecte Welcome Garrotxa.

A proposta del cercle Euram Garrotxa, i amb la participació de Turisme Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, s’ha posat en marxa el projecte Welcome Garrotxa, un servei adreçat a facilitar la integració del volum creixent de professionals que arriben a empreses de la Garrotxa per cobrir llocs de treball especialitzats. L’objectiu de Welcome Garrotxa és posar a l’abast, d’una manera agrupada i organitzada, la informació sobre tota una sèrie de recursos d’interès per a persones que acaben d’arribar a la comarca i no tenen cap vincle previ amb el territori. La proposta compta amb tres accions. La primera ha estat l’edició d’una guia que aglutina els serveis més rellevants de la comarca, a més de telèfons d’interès, equipaments municipals i agenda d’activitats. La guia es pot trobar en format imprès i també es pot consultar i descarregar a través dels web d’Euram, i de Turisme Garrotxa.

La segona acció del projecte d’acolliment va encaminada a oferir un servei més personalitzat, mitjançant un assessorament individual als interessats. El personal de l’Oficina de Turisme d’Olot ajudarà als nous treballadors especialitzats que arriben a la comarca a conèixer i aprofundir en temes relacionats amb el turisme, la cultura, l’economia i altres aspectes rellevant de la comarca. La sol·licitud d’aquest assessorament es podrà realitzar a través de les pròpies empreses interessades. La darrera acció consta de diferents propostes d’activitats lúdiques que s’aniran programant.

x