Durant el 2016, 59 persones s’han beneficiat dels plans ocupacionals de l’Ajuntament d’Olot

Abans d’acabar el 2016, 14 persones es beneficiaran dels plans ocupacionals de l’Ajuntament d’Olot. En el marc del programa Treball i Formació, realitzaran treballs de manteniment i millora de la ciutat amb un contracte de, com a mínim, sis mesos de durada. A la vegada, rebran formació durant l’horari laboral. Amb aquestes 14, en total durant aquest any són 59 les persones que s’han beneficiat dels plans ocupacionals de l’ajuntament olotí que han anat destinats majoritàriament a aturats majors de 45 anys.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la petició de l’Ajuntament d’Olot per a diferents plans ocupacionals dins el programa Treball i Formació. Així, abans d’acabar l’any, l’Ajuntament d’Olot, a través del Servei d’Ocupació de la Ciutat, podrà contractar 14 persones aturades per realitzar treballs de millora de la ciutat al mateix temps que reben formació durant l’horari laboral.

Set persones es contractaran gràcies al projecte ‘Fem Dissabte als barris’ que preveu fer accions de neteja en diferents espais i a la via pública d’Olot. Els beneficiaris d’aquest programa han d’estar en situació d’atur i cobrar la renda Mínima d’Inserció. A 6 d’aquestes persones se’ls contractarà per un període de sis mesos, mentre que un dels beneficiaris, que ha de ser major de 55 anys i no tenir el temps mínim cotitzat per poder-se jubilar, tindrà un contracte d’un any. Per altra banda, quatre persones formaran part del projecte de millora d’itineraris i espais fluvials a l’entorn del riu Fluvià. Aquests seran persones en situació d’atur i sense prestacions que tindran un contracte laboral de sis mesos per fer tasques de millorarà dels itineraris que permeten transcorre la llera del riu Fluvià. Finalment, tres persones més que es trobin en situació d’atur i hagin escotat totes les prestacions obtindran feina com a paletes. Ho faran amb el projecte ‘Millora de la mobilitat a la ciutat d’Olot’. Dues d’aquestes persones tindran contacte de sis mesos i una, major de 55 anys i que no tingui prou temps cotitzat per jubilar-se, tindrà contracte per un any.

Amb aquestes 14 persones que es contractaran abans d’acabar l’any, en total aquest 2016 seran 59 persones, 11 més que l’any anterior, les que s’hauran beneficiat dels plans ocupacionals de l’ajuntament d’Olot. Aquests plans estan destinats, majoritàriament a persones majors de 45 anys, ja que és la franja amb més aturats de la Garrotxa. Totes les contractacions dels plans ocupacionals de l’Ajuntament d’Olot es fan a través del Mas les Mates, el Servei d’Ocupació d’Olot.

Notícies relacionades:
– Les ajudes i plans d’ocupació d’Olot per al 2015 donaran feina a un total de 45 persones