La Garrotxa supera la mitjana catalana en la recollida selectiva de residus

La Garrotxa supera la mitjana de Catalunya en la recollida selectiva neta. Durant el 2015 els garrotxins van separar correctament un 34’7% dels residus, un 3% més que la mitjana dels catalans. De les comarques gironines, la Garrotxa és la que té l’index de recollida selectiva neta d’envasos lleugers més elevat, amb més de 17 kg per habitant a l’any.

Un 34’7%. Aquest és el percentatge recollida selectiva neta de la Garrotxa durant el 2015. Aquesta dada és inferior a la mitjana catalana, que es situa poc per sobre del 30% i és la millor dada a les comarques gironines, per sota del Gironès que va seleccionar correctament un 36% dels seus residus.

En la recollida neta de les quatre fraccions ordinàries, la Garrotxa supera la mitjana catalana en tots els àmbits excepte en el reciclatge de paper i cartró. La Garrotxa va separar 32 kg per persona en tot l’any, mentre que la mitjana catalana es situa en 37 kg. Si es te en compte la demarcació de Girona, la Garrotxa és la comarca que més envasos va separar correctament durant el 2015, 17 kg per persona a l’any. En fracció orgànica durant el 2015 es van separar correctament 53’69 kg per persona i en vidre 24’68kg. Pel que fa a la fracció resta, la Garrotxa és la segona comarca de la demarcació que menys en genera, per sota del Gironès amb 0’80 kg per habitant al dia. En aquest àmbit els garrotxins també milloren lleugerament la mitjana catalana, que es situa 3 centèsimes per sobre.

Tot i que la recollida selectiva neta a la Garrotxa supera la mitjana a Catalunya, els garrotxins també generen més residus que la resta de catalans. Cada dia a la comarca es generen 1’37 kg de deixalles, mentre que la mitjana del territori es situa en 1’35 kg.

Notícies relacionades:
-L’Agència de Residus de Catalunya vol que la taxa d’escombraries s’apliqui en funció dels residus que es generen

x