El Ple de l’Ajuntament d’Olot aprova el servei de suport a l’associacionisme i les Ordenances Fiscals del 2017

El Ple de l’Ajuntament d’Olot d’ahir va votar per unanimitat la creació de la taula i el reglament del nou Servei Integral de Suport a l’Associacionisme. També va aprovar les Ordenances Fiscals del 2017, amb els vots de l’equip de govern i Olot en Comú, l’abstenció d’Esquerra i els vots en contra de la CUP. Els grups també van mostrar el suport a la comunicat musulmana i van rebutjar qualsevol atac contra les persones per raó d’origen o creença arran de la pregunta formulada per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.

El Ple de l’Ajuntament d’Olot d’ahir va votar per unanimitat la creació de la taula i el reglament del nou Servei Integral de Suport a l’Associacionisme. A proposta de les entitats, es crearà una taula de 10 representants amb una estada d’un màxim de tres anys. la meitat dels representants canviaran cada any i mig.

Tots els grups van estar a favor dels punts i els valors del reglament del nou servei i van votar-hi a favor. El ple també va aprovar definitivament les Ordenances Fiscals del 2017, que congelen els impostos i taxes a excepció de la recollida d’escombraries domèstiques i les plusvàlues, i millora algunes bonificacions, com la de transmissió de l’immoble entre cònjuges, del 70 al 90%. Olot en Comú va votar a favor després de saber que dues de les propostes presentades durant el període d’al·legacions serien tingudes en compte.

Esquerra va mantenir l’abstenció que ja havia efectuat a l’aprovació provisional. La CUP va tornar a votar en contra, i ho van explicar en una roda de premsa anterior al ple. La Candidatura d’Unitat Popular proposa canvis als Impostos de Béns Immobles, sobre activitats econòmiques, sobre vehicles de tracció mecànica i sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. També proposen modificar la taxa de clavegueram i crear una nova taxa sobre la verificació dels pisos buits.

L’equip de Govern va rebutjar incloure les propostes de la CUP per no endarrerir l’aplicació de les ordenances més enllà del gener i de cares a l’any vinent va proposar als grups presentar les al·legacions amb un temps que permeti el seu estudi i incorporació. En el ple d’ahir, Unitat contra el Feixisme i el Racisme va voler introduir una pregunta per escrit arran del díptic repartit per Plataforma per Catalunya contra el centre de culte de Sant Miquel. Tots els grups van mostrar el seu suport a la comunitat musulmana i el seu rebuig a qualsevol atac que es faci contra ciutadans olotins per raó d’orígen o creença.

x