La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública estima la reclamació de l’oposició de Sant Feliu de Pallerols però amb restriccions

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació Pública ha estimat la reclamació del grup de l’oposició de Sant Feliu de Pallerols perquè l’equip de Govern perquè lliuri els extractes bancaris dels comptes municipals del 2007 fins al 2015, en un període màxim de 15 dies hàbils. L’estimació es fa amb restriccions, i no podran ser lliurada la documentació que tingui a veure amb la querella interposada contra alguns electes i tècnics de l’ajuntament.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació Pública ha estimat la reclamació que va fer un càrrec electe del grup de l’oposició de Sant Feliu de Pallerols perquè l’equip de Govern perquè lliuri els extractes bancaris dels comptes municipals del 2007 fins al 2015. El grup de l’oposició, Units per Sant Feliu, vol esbrinar si l’equip de Govern va cometre irregularitats comptables durant aquell període. La comissió demana que la documentació es lliuri en un període màxim de 15 dies hàbils. L’estimació es fa, però, amb restriccions, tal i com havia defensat l’equip de Govern de Sant Feliu. Així mateix, no podrà ser lliurada la documentació que tingui a veure amb la querella interposada i encara no resolta contra l’alcalde, el primer tinent alcalde, el secretari municipal i dos arquitectes en relació a la urbanització del Pla de Bastons. Així doncs, abans de lliurar els extractes bancaris dels comptes municipals entre el 2007 i el 2015, es demanarà al jutjat si l’accés pot afectar al secret sumarial del procés. A l’hora de lliurar la documentació al grup de l’oposició, també esborraran els números dels comptes bancaris relacionats amb l’Ajuntament durant aquests anys. Per últim, també es valoraran els pros i contres de la descripció del concepte de les operacions bancàries.

x