La nova delimitació urbanística del polígon de Begudà inlcourà totes les finques de Noel Alimentària i una de Tavil

L’últim ple de Sant Joan les Fonts va aprovar de manera inicial una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística, concretament, el que fa referència al sector industrial de Begudà.

L’Objectiu de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, és  el d’homogeneïtzar els usos, les distàncies i els aprofitaments del sòl industrial de Begudà. La modificació refondrà la regulació urbanística del sector i delimitarà un nou polígon d’actuació urbanística. La nova delimitació inclourà la totalitat de les finques on s’ubiquen les instal·lacions industrials de la societat Noel Alimentària SAU. També s’inclourà una finca propietat de l’empresa Tavil. El ple de Sant Joan les Fonts ha aprovat inicialment la modificació del POUM. Si no hi ha res de nou, passat el termini establert, l’Ajuntament procedirà a aprovar-la de manera definitiva.

Notícies relacionades:
– El ple de Sant Joan les Fonts aprova la licitació per a reformar la coberta del pavelló, que tindrà un cost d’uns 400.000€