Comencen les obres al carrer Serra Ginesta d’Olot per instal·lar-hi un nou col·lector, renovar els serveis i convertir-lo en una via de plataforma única

L’Ajuntament d’Olot ha iniciat aquest dimecres les obres al carrer Serra Ginesta per ampliar el col·lector del clavegueram i millorar la infraestructura viària. S’hi preveu instal·lar un col·lector de 800 mil·límetres de diàmetre des de la part baixa del carrer fins a la plaça Major per millorar la canalització d’aigües pluvials. També s’hi renovaran serveis, com l’enllumenat públic, i convertiran el carrer en una via de plataforma única. Els treballs duraran un mes i mig, temps durant el qual es tallaran els carrers Ferrarons i Baix Maduixa, parcialment els carrers Clivillers i Bellaire, i en ocasions també el Serra Ginesta. L’Ajuntament també invertirà el sentit del carrer Alfons V.

Les obres al carrer serra Ginesta tenen un cost de 150.000 euros, 98.000 euros per als treballs al tram del carrer Clivillers al Lorenzana i 50.000 més del carrer Clivillers a la Plaça Major. Després d’aquesta intervenció, només quedaran pendents els treballs al clavegueram del carrer dels Sastres fins al Serra i Ginesta. El nou clavegueram ha de passar per la plaça Major i necessita d’una planificació més acusada. Segurament s’abordarà l’any vinent. Amb aquesta darrera actuació, quedarà solucionat el circuit de clavegueres des del cementiri fins al carrer Lorenzana, amb un diàmetre de claveguera suficient que permetrà evitar les inundacions als carrers després de dies de pluja.

x