Informes de PIMEC destaquen l’Institut la Garrotxa com a centre clau per al sector industrial i alerten que el nombre d’alumnes d’FP és encara insuficient

Dos informes realitzats per PIMEC i que posen en relació les empreses industrials amb la Formació Professional conclouen que l’oferta formativa de l’Institut la Garrotxa està resultant clau per al sector industrial, que es troba en una conjuntura econòmica més favorable que fins al 2013 i està demandant titulats en Formació professional. Malgrat això, els informes revelen que el nombre d’estudiants d’FP titulats o en pràctiques, tot i que ha augmentat els darrers anys, és encara insuficient, fonamentalment per les preferències acadèmiques dels joves.

La PIMEC ha realitzat dos informes que posen en relació les empreses industrials catalanes amb l’oferta d’FP inicial. Un d’ells, fixa la seva atenció en l’Institut la Garrotxa, creat el 1974 i que actualment és el centre educatiu públic amb l’orientació industrial més inequívoca. Dels 1.197 alumnes que tenia el curs 2015/2016, prop de la meitat estaven matriculats en cicles formatius. Els informes de PIMEC destaquen com actualment l’oferta de formació professional inicial de l’Institut la Garrotxa resulta clau per al teixit industrial de la comarca, un sector que, passats els anys més durs de la crisi econòmica, des del 2013 ha evidenciat una millora en la seva conjuntura econòmica i s’ha revelat com un mercat de demanda. Cada curs, 300 alumnes dels més de mil que té l’Institut la Garrotxa realitzen pràctiques en empreses. Els alumnes de cicles de grau mitjà o superiors no duals realitzen entre 300 i 400 hores, mentre que els dels cicles duals arriben a realitzat 1.000 hores de pràctiques a l’empresa.

Els informes també destaquen l’alta recepció de l’institut a l’hora d’atendre les demandes de les empreses. El centre no dubta a demanar nova oferta formativa al Departament d’Ensenyament si les empreses es comprometen a acollir estudiants en pràctiques. El cicle superior de Mecatrònica, iniciat en l’actual curs en la modalitat dual, s’ha implantat per la necessitat de completar una formació més pràctica en l’àmbit de l’automatització i la robòtica industrial. Aquest primer curs, el cicle compta amb 9 alumnes i esperen arribar a 15 en cursos propers. L’oferta dual en plàstics també respon al gran pes que el sector té a la comarca i, per contra, la manca de formació específica tret d’alguns màsters universitaris. Actualment, l’Institut la Garrotxa té formalitzats més de 500 convenis amb empreses de la comarca de tots els sectors. Respecte de la formació Dual, el centre manté convenis per promoure-la amb més de 40 empreses, repartides a parts iguals entre el sector alimentari, disseny de producció de plàstics i metalls, automatització i robòtica i finalment mecatrònica.

Conseqüentment, tal i com revela l’informe de PIMEC, el nombre d’alumnes matriculats en cicles d’FP a l’Institut la Garrotxa ha crescut en més d’un centenar d’alumnes en els últims quatre anys; més d’una cinquantena en cicles de grau mitjà i una setantena en cicles de grau superior. Segons l’últim estudi d’inserció laboral d’ensenyaments professionals de l’Institut, un 76% dels graduats el 2015 estaven treballant, i només un 4% buscaven feina. La resta havia decidit seguir ampliant estudiant. Malgrat tot, els informes de PIMEC conclouen que el nombre d’alumnes d’FP titulats o en pràctiques a la Garrotxa és insuficient en comparació amb la demanda del sector. Ho considera la pràctica majoria de empreses enquestades per PIMEC. L’informe determina que el nombre d’alumnes és insuficient a causa de les seves preferències acadèmiques. Dels alumnes que finalitzen amb l’èxit l’ESO, gairebé un 60% opten per estudiar Batxillerat, mentre que menys del 30% es decanten per cicles formatius. L’informe, però, determina que la feina en els sectors industrials resisteix millor les crisis i la formació professional pot representar en l’actualitat més sortides professionals que altres opcions acadèmiques. Reclama que s’informi a les famílies de les oportunitats que representa la Formació Professional i a tots els actors que facin atractiva l’FP industrial. A l’administració, li demana que segueixi impulsant iniciatives que vinculin els centres amb el sistema empresarial.

PIMEC també considera que s’hauria de seguir desenvolupant l’oferta d’FP dual, que és considerada una línia de futur, i s’hauria d’apropar a la necessitat de les petites i mitjanes empreses, que d’altra banda, haurien de centrar esforços a conèixer les possibilitats de la formació professional.

Notícies relacionades:
– PIMEC Girona i DinàmiG signen un conveni marc de col·laboració per potenciar la competitivitat de les pimes de la Garrotxa
– Dos alumnes de l’Institut La Garrotxa guanyen un premi i un accèssit
– Comença la 27a edició de l’Aula Permanent de Formació Agropecuària de l’Institut la Garrotxa

x