El Consorci de l’Alta Garrotxa treballa perquè la Generalitat pugui aprovar inicialment el Pla Especial de l’Espai d’Interès Natural aquest estiu

Els tècnics del Consorci de l’Alta Garrotxa treballen sense pausa en el Pla Especial de l’Espai d’Interès Natural després que la Generalitat els ha permès redactar-lo. L’objectiu és enllestir el pla al més aviat possible i portar-lo a la Generalitat perquè sigui aprovat inicialment aquest estiu i comenci el tràmit per a la seva aprovació definitiva. A partir de l’estiu, s’obrirà un llarg període de participació al territori que hauria de culminar en l’aprovació definitiva l’any vinent.

L’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa va ser incorporat al Pla d’Espais d’Interès Natural el 1992. Des de llavors, els successius governs de la Generalitat no han estat capaços d’aprovar un pla especial per a aquest territori, que aplega, no només la Garrotxa, sinó també alguns termes municipals del Ripollès i l’Alt Empordà. El Pla Especial és el pla d’ordenació urbana que ha de fer possible la interacció entre l’habitabilitat de l’Alta Garrotxa i la protecció del seu medi. En el darrer plenari del Consorci, celebrat a finals de gener, els responsables del Departament de Territori van permetre a l’ens encarregar-se de la redacció del pla. Ara, el Consorci treballa sense pausa en la redacció del text, per tal que la Generalitat l’aprovi inicialment i iniciï el tràmit per a la seva aprovació definicitiva dins d’aquesta legislatura.

L’equip encarregat de la redacció del Pla Especial de l’Alta Garrotxa treballa diàriament des que al darrer plenari del Consorci, celebrat al mes de gener, els responsables del Deparament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat van permetre a l’ens encarregar-se de l’actualització del text. Hi treballen de forma directa dues persones, que reben el suport d’altres tècnics, del Consorci de l’Alta Garrotxa i també del SIGMA, per fer les feines ordinàries. Són de tres a cinc persones que treballen en la preparació del pla segons el moment, encarregant alguns treballs especialitzats, si s’escau, gràcies als recursos addicionals aportats per la Generalitat, que han ampliat en uns 30.000 euros el pressupost anual del Consorci. La Diputació també s’ha compromès a col·laborar. En aquests moments, l’equip està zonificant l’espai de l’Alta Garrotxa, això és, delimitant les zones d’actuació segons els usos que s’hi permetran.

pla especial 2

Fins ara, l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa s’ha regit d’acord amb una normativa molt restrictiva, dissenyada als inicis per esperar l’aprovació d’un Pla Especial que, però, no ha arribat fins ara. L’equip redactor del Pla Especial de l’Alta Garrotxa treballa ràpid perquè ja compta amb els estudis inicials que es van fer en el seu moment, així com les demandes, suggeriments i recomanacions aportades des de les administracions locals i particulars residents o amb propietats en els municipis implicats. L’objectiu és portar el text a la Generalitat en els propers mesos perquè sigui revisat pels serveis jurídics i aprovat inicialment aquest estiu.

pla especial 1

A partir de l’aprovació inicial del pla, s’iniciarà un procés de participació pretesament llarg en el temps, que podria durar mig any perquè el territori estudiï, opini i consensuï la proposta. La Generalitat i el Consorci de l’Alta Garrotxa s’han fixat uns marcs temporals amplis que, de complir-se, permetrien aprovar definitivament el Pla Especial de l’Alta Garrotxa i posar-lo en funcionament al llarg del segon trimestre del 2018.

Notícies relacionades: 
– El Consorci de l’Alta Garrotxa renova el seu conveni amb el departament de Territori i Sostenibilitat
– El Consorci de l’Alta Garrotxa està realitzant un estudi per valorar l’impacte mediambiental del barranquisme
– El president del Consorci de l’Alta Garrotxa es manté escèptic pel que fa a la possible aprovació del Pla Especial