Testen la capacitat d’absorció de trànsit de l’Avinguda Reis Catòlics d’Olot

L’Avinguda Reis Catòlics d’Olot es posarà a prova la setmana vinent. A partir del proper dimarts 16 de maig, es modificarà de forma temporal el sentit del trànsit a l’entorn de l’Avinguda per veure si té capacitat per absorbir l’augment de vehicles, i poder solucionar així els problemes viaris del carrer Pou del Glaç.

La reordenació del trànsit a l’entorn del carrer Pou del Glaç i trobar una solució als seus problemes viaris passa per conèixer quina capacitat d’absorció de vehicles tindrà l’Avinguda Reis Catòlics un cop s’apliquin els canvis de circulació. Els informes tècnics amb els que treballa l’Ajuntament d’Olot afirmen que no s’haurien d’originar nous problemes de trànsit, però per resoldre el dubte es farà una prova que modificarà el sentit d’alguns carrers per comprovar si l’Avinguda pot suportar aquestes modificacions.

El canvi del trànsit durant la prova afectarà al carrer Eiximenis i Pont de la Ceràmica, que varien per convertir-se en vies de sentit únic en direcció al barri de Sant Pere Màrtir. També es modifica el sentit de Pou del Glaç, que serà d’un sol sentit en direcció a Riudaura entre les vies Josep Ayats i Doctor Danés. Aquest darrer carrer serà de doble sentit de circulació, un canvi que afectarà els aparcaments existents en la via pública. En el futur, però, la pèrdua d’aquestes places no hauria d’afectar als espais disponibles d’estacionament a la zona.

La prova s’iniciarà el proper dimarts 16 de maig i es donarà per finalitzada el dilluns 22. Per regular el trànsit s’instal•laran senyals i semàfors provisionals, i la prova no és definitiva: en principi, la solució viària al carrer Pou del Glaç no hauria d’afectar el doble sentit de circulació del carrer Eiximenis; l’Ajuntament recalca que l’objectiu de la prova és saber la capacitat d’absorció del trànsit de Reis Catòlics.

Notícies relacionades:
– Comprovaran la capacitat d’absorció del trànsit a l’Avinguda Reis Catòlics d’Olot davant els canvis de circulació previstos al carrer Pou del Glaç
– Recullen 136 signatures per demanar un nou carrer d’accés al carrer Pou del Glaç d’Olot després de la reestructuració de trànsit prevista
– L’Ajuntament d’Olot vol revisar el trànsit al voltant del carrer Pou del Glaç