L’Agència Catalana de l’Aigua tornarà a col·laborar amb la neteja i manteniment preventiu de les lleres dels rius davant el risc d’inundacions

L’Agència Catalana de l’Aigua preveu que als pressupostos del 2018 podrà incloure partides per possibilitar la gestió de les lleres dels rius davant el risc d’inundacions. Amb aquesta previsió, el Consell Comarcal ha aprovat inicialment el Pla de gestió del risc d’inundacions a la Garrotxa 2018-2022.

El nou Pla de gestió de risc d’inundacions, aprovat inicialment pel Consell Comarcal per al període 2018-2022, és més ampli que els anteriors i comptarà amb l’adhesió de tots els municipis de la comarca. Abordarà la totalitat de la problemàtica, relacionant el risc hidràulic amb la gestió de les emergències i protecció civil. El nou pla de gestió del risc d’inundacions a la Garrotxa permetrà signar l’any vinent un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua que farà més àgil la gestió de les lleres dels rius i rierols de la comarca.

El Consell Comarcal va aprovar el pla inicialment i per unanimitat al darrer ple, on el president de la corporació, Joan Espona, va exposar als consellers la proposta d’un nou codi de conducta que ha de regir els principis d’actuació dels alts càrrecs del consell. El codi està vinculat a la Llei de Transparència del 29 de setembre del 2014, defineix mecanismes de contrl i el règim sancionador per a qui no el compleixi. Els grups van aprovar inicialment el desenvolupament d’aquest codi a excepció de la CUP, que va decidir abstenir-se en considerar-lo poc ambiciós i poc aclaridor respecte dels sous dels electes. El grup va dir que no havia rebut el document complet, cosa que necessitaria per fer-hi al•legacions.