El ple de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat definitivament el projecte de remodelació del Firal

El ple de l’Ajuntament d’Olot corresponent al mes de març va començar amb l’informe del Síndic de Greuges en relació a les actuacions dutes a terme el 2016. Durant l’any, el Síndic va rebre 12 queixes, la majoria dirigides a la Generalitat, cap a l’Ajuntament, i més de la meitat relacionades amb l’àmbit de les polítiques socials. Aquest any el Síndic ha valorat el respecte al dret de la informació per part de les administracions. De l’Ajuntament diu que va respondre la seva petició, però li demana més celeritat, ja que ho va fer fora de termini.

L’Ajuntament d’Olot va aprovar ahir les contribucions especials de la remodelació del Firal i els plecs per a la licitació, per 4 milions 186 mil euros amb l’IVA, a pagar en tres anualitats, essent la més important la del 2018, quan es pagarà la mitat de l’obra. Finalment, el ple va aprovar el projecte executiu de la remodelació del Firal. Els tres punts van ser aprovats amb el suport de l’equip de Govern, Esquerra i Olot En comú i els vots en contra dels regidors de la CUP. En aquests moments es preveu que, molt probablement, l’inici de les obres sigui al juliol.

En el ple d’ahir va aprovar per unanimitat i provisionalment la modificació puntual del POUM per adquirir els terrenys de Sant Miquel on s’ubicarà el nou Centre de salut d’Atenció Primària. Va aprovar la moció en suport al Pacte Nacional per una Societat Digital a Catalunya; va aprovar la moció d’Olot En comú per instar als governs espanyol i català a desplegar les normatives contra la discriminació i a favor dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, però va rebutjar la que demanava el desplegament d’opcions d’aparcaments i ofertes al casc antic d’Olot en funció del Pla de Mobilitat Sostenible. L’equip de govern també va rebutjar la moció de la CUP que demanava un protocol preventiu destinat als infrahabitatges d’Olot. L’equip de Govern considera que la resposta del Consorci és l’adequada davant de possibles incidències. Aquest també va ser el ple de la renúncia de l’acta de regidor del portaveu d’Esquerra, Pere Gómez. Al proper ple, el seu lloc serà ocupat per un altre regidor, que prendrà possessió del càrrec. El porteveu del grup també en serà un altre.