El procés per al Pla de Millora del Nucli Antic tindrà diverses vies de participació

En els propers mesos s’elaborarà el Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli Antic d’Olot, dirigit a definir una estratègia de transformació urbana transversal i participativa. Els objectius són elaborar una diagnosi que permeti dissenyar el conjunt d’actuacions, posar-les en marxa i fer-ne el seguiment oportú.

Un procés participatiu per crear un pla de millora del barri vell. Això és el que planteja l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot i el que va presentar ahir al consistori. El procés s’estructurarà en tres fases. La primera servirà per recollir informació, crear un espai web i contractar l’assistència tècnica a una empresa especialitzada en processos participatius de regeneració urbana. La Junta de Govern Local de dijous de la setmana vinent aprovarà el plec de clàusules per contractar l’empresa. També es farà una crida a la participació i es definirà el grup motor, les persones o representants d’entitats que es mostrin més interessats a participar en la creació del pla de millora. Els treballs previs al programa s’iniciaran al febrer. A la segona fase es definirà l’estratègia participativa i el sistema de treball i es concretaran els àmbits i temes d’actuació. Finalment, a la tercera fase es concretaran les accions de millora i la seva priorització. L’equip de govern preveu finalitzar el procés durant la tardor d’aquest any. Les actuacions decidides s’inclouran als pressupostos de l’Ajuntament del 2018.

El Pla de Millora del Barri Vell també incorporarà les actuacions definides a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral, que l’Ajuntament ha tornat a presentar a la convocatòria d’ajudes del Ministeri d’Hisenda. Formarà part d’aquest àmbit la reforma del Firal, prevista entre la primavera i l’estiu del 2017 i l’estiu del 2018. El regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda, assumirà la responsabilitat del Pla de Millora del Barri Vell, mentre que el regidor de Benestar Social, Pep Berga, serà el responsable de la bona marxa del Pla Integral d’Accions de Millora del barri de Sant Miquel. En el ple d’aquest dijous es portaran a aprovació les noves responsabilitats dels regidors de l’equip de Govern. Per què s’han decidit per la fórmula del pla de millora? La CUP ja ha dit que el Nucli Antic no és el barri de Sant Miquel. Creu que abans de plantejar millores, cal assegurar els edificis estructuralment, garantir l’habitabilitat, i que això es podria fer recuperarn el pla de barris referent al Nucli Antic.

Notícies relacionades:
– Paisaje Transversal serà novament l’empresa encarregada de conduir el Pla de Millora del Nucli Antic d’Olot
– La CUP creu que el més necessari per al Nucli Antic no és un pla de millora sinó una anàlisi estructural profunda per garantir l’habitabilitat dels edificis
– L’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot iniciarà un procés participatiu per posar en marxa el Pla de Millora del Nucli Antic

x