178 estudiants de la Garrotxa s’examinen d’Història, Filosofia i llengua estrangera a la segona jornada de la Selectivitat

A primera hora, 178 alumnes de la comarca s’han examinat d’Història i Filosofia durant la segona jornada de la Selectivitat També, d’anglès i assignatures optatives. Els alumnes coincideixen que els exàmens són assequibles. I, alguns, avui, ja han acabat les proves. La majoria, però, encara hauran d’estudiar aquesta tarda.

178 alumnes de la Garrotxa han fet avui la segona jornada de les Proves d’Accés a la Universitat a l’Institut Bosc de la Coma.També 49 estudiants de l’Institut Abat Oliva de Ripoll. A primera hora del matí, tocaven els exàmens d’Història o de Filosofia. Pel que fa a l’examen de Filosofia, han pogut escollir entre textos de John Locke i Friedrich Nietzsche.A l’examen d’Història, ha sortit el tema de la Restauració, els assassinats d’Atocha i la Guerra Civil a Catalunya.

Després d’aquestes proves, han tingut els exàmens de llengua estrangera i d’assignatures com matemàtiques, història de l’art o ciències de la terra. En general, els alumnes consideren que els exàmens han estat assequibles. Alguns estudiants acaben avui les proves, demà només hi ha exàmens d’assignatures optatives. Els alumnes s’havien d’examinar d’ almenys cinc matèries obligatòries i podien escollir fer-ne dues o tres d’optatives. Demà s’acaben les proves. I, llavors, els joves hauran de decidir cap on encaminen el seu futur.