Olot intensificarà els controls sancionadors prop dels contenidors per millorar la recollida selectiva

Arrenca una campanya a Olot per millorar la recollida selectiva dels residus. L’Àrea de Medi Ambient impulsarà accions informatives per dipositar les escombraries de forma correcta, i la Policia Municipal intensificarà els controls per detectar o sancionar els que incompleixin la selecció.

Cada dia un ciutadà d’Olot deixa de mitjana més d’un quilo de deixalles als contenidors. D’aquests, un 35% prové de la recollida selectiva, les restes de matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers i vidre. Però encara queda un 65% restant de deixalles que procedeixen dels contenidors de rebuig. L’objectiu de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot és reduir aquest percentatge fins al 50%, amb una campanya que hauria de millorar la recollida selectiva i baixar el nombre de tones de rebuig que van a parar a l’abocador de Beuda.

La campanya comptarà amb informadors per recordar als veïns com es separen els residus, a més d’altres accions concretes que permetin fer créixer aquestes xifres. La Policia Municipal també hi tindrà un paper destacat: s’intensificaran els controls als contenidors per avisar dels abocaments incorrectes, i es sancionarà els ciutadans si es considera oportú. En el que portem d’any, la Policia Municipal ha posat 23 denúncies per infraccions de deixalles. La majoria, 19, han estat per deixar els residus fora del contenidor; tres són per embrutar l’espai públic, i una d’elles per abocar els materials al contenidor incorrecte.

x