L’Ajuntament d’Olot aprova el dret real de servitud de pas per als aparcaments soterrats a l’entorn del Firal, que seran connectats amb un sol accés

El projecte de remodelació del Firal preveu la necessitat de connectar el Pàrquing Centre, ubicat sota el Firalet, amb els aparcaments privats de l’illa del teatre. Aquests espais passaran a ser peatonals en superfície. L’Ajuntament d’Olot ha de seguir garantint que els titulars puguin accedir a la seva propietat, encara que sigui a través d’una altra propietat. L’últim ple del consistori va aprovar l’anomenat dret de servitud per fer-ho possible.

El dret real de servitud de pas és aquell que permet al titular d’una finca passar per una altra propietat per accedir a la seva. El projecte de remodelació del Firal preveu que hi hagi un únic accés d’entrada i de sortida per als tres aparcaments soterrats que es troben en aquest sector, el Pàrquing Centre, ubicat sota el Firalet, i els aparcaments privats que hi ha sota l’illa del teatre. D’aquesta manera, una sola rampa de vehicles donarà accés als tres aparcaments. L’accés als aparcaments privats que es poguessin construir a l’encreuament del Firal i el Firalet ja estava contemplat al contracte de concessió per a la construcció i explotació de l’aparcament del centre de la ciutat, que l’Ajuntament va adjudicar el 2006 a la Unió Temporal d’Empreses Rubau Tarrés S.A. i Dester Invest S.L. Ara, el darrer ple del consistori olotí ha aprovat per unanimitat el dret real de servitud de pas, que permetrà connectar els tres aparcaments soterrats.

La concessionària de l’aparcament del Firalet queda fora de l’obligació de pagar el cost de la construcció dels accessos d’interconnexió amb els altres aparcaments. A l’adjudicatària sí que li correspon, segons la licitació, el cobrament d’un peatge pel dret de pas. La unió d’empreses ha presentat una oferta econòmica que preveu una indemnització de tres euros per mes i plaça d’aparcament.