La remodelació del Firal obligarà a reubicar l’estació transformadora de subministrament elèctric soterrada

La remodelació del Firal farà necessària, entre d’altres coses, el trasllat de l’estació transformadora de subminitrament elèctric que es troba soterrada sota el Firal. El darrer ple de l’Ajuntament ha aprovat l’ocupació d’un espai exterior de 110 metres quadrats, part de la finca del Casino Olotí, per intal·lar-hi l’estació.

Olot En comú no es mostra molt convençut d’aquesta opció i va demanar a l’equip de govern que la soterressin aprofitant un espai dels aparcaments que es troben sota la illa del teatre. L’alcalde va respondre al regidor de l’oposició que l’empresa Fecsa Endesa es nega a tornar a soterrar l’estació per una qüestió de seguretat. La cessió de la parcel·la del Casino Olotí per a la instal·lació de l’estació transformadora de subministrament elèctric va ser aprovada amb els vots favorables de la majoria de grups municipals a excepció de la CUP, que va votar-hi en contra.

x