L’Ajuntament d’Olot obre per segon any la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes

L'Ajuntament d'Olot obre per segon any la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes

L’Ajuntament d’Olot ha posat a l’abast de la ciutadania una convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes. Les ajudes serien del 50% del cost de l’actuació realitzada fins a un màxim de 3 mil euros per edifici.

El consistori olotí ha obert una convocatòria de subvencions per promoure la rehabilitació, millora o arranjament de façanes d’habitatges. Es requereix que siguin edificis plurifamiliars, construïts abans de l’any 1960 i que, obligatòriament abans de sol·licitar l’ajut es disposi de l’informe d’inspecció tècnica.

La convocatòria engloba diversos tipus d’actuacions a les façanes dels edificis. L’any passat ja es va impulsar aquesta iniciativa, experimentalment, s’hi van presentar 10 sol·licituds i l’ajuntament va desemborsar uns 25.000 euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, situada al primer pis de l’Ajuntament. El termini s’obrirà oficialment una vegada sigui publicada l’aprovació definitiva de les bases al BOP de Girona i finalitzarà el 29 de desembre.