Inhabilitada la zona blava de la calçada nord de Passeig d’en Blay per obres

Les obres de remodelació del Firal fan que demà l’empresa constructora realitzi treball de fresat del paviment a les calçades laterals del passeig d’en Blay.

Això provocarà que les places de zona blava a la calçada nord quedin inhabilitades. La part central del passeig s’habilitarà per accés de vehicles de càrrega i descàrrega. L’ajuntament ha informat que els treballs poden produir molèsties per pols i soroll de la maquinaria pesada.