L’Ajuntament de la Vall d’en Bas i la Universitat de Girona firmen un conveni de col·laboració

La Universitat de Girona i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas van signar ahir un conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural i natural, amb l’objectiu de potenciar la col·laboració, innovació i transmissió del coneixement entre ambdues institucions.

Can Trona i el Campus Patrimoni Cultural i Natural, a través de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i la Universitat de Girona, van formalitzar un acord per desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de coneixement, valorització, conservació, difusió, ús i gestió del patrimoni cultural i natural. Can Trona i el Campus col·laboraran en la realització d’un pla de treball, calendari i accions a dur a terme a la Vall d’en Bas. Dinàmiques de treball amb estudiants, una col·laboració estable en el Màster en Patrimoni de la Universitat de Girona, creant beques i promocionant els treballs de final de màster connectats amb la Vall d’en Bas. El conveni té una durada prorrogable de 2 anys.

x