Durant el 2017 troben feina 257 garrotxins i la taxa d’atur projectada baixa fins el 7’77%

L’atur a la Garrotxa durant el 2017 ha caigut en un 1’11%. En aquests moments, la comarca projecta una taxa d’atur del 7’77%, en comparació amb el 8’88% registrat ara fa un any. De totes maneres, aquest desembre s’ha trencat la tendència a la baixa del segon semestre, amb un augment de 71 persones aturades respecte el mes anterior.

La Garrotxa tanca un any positiu pel que fa a l’objectiu de baixar el nombre d’aturats. En concret, durant el 2017 han trobat feina 257 persones que estaven en situació d’atur. Això significa que la taxa projectada de treballadors desocupats, en aquests moments, és del 7’77%, amb 2.118 persones aturades, quan fa un any la mateixa dada indicava el 8’88%. A Olot, en un any han tornat a entrar en el mercat de treball 166 persones, situant el percentatge a la ciutat al 8’33%. La baixada anual garrotxina ve donada sobretot en la franja d’aturats de llarga durada: 84 persones han trobat feina quan feia més de dos anys que no en tenien, respecte els altres sectors estudiats. La tendència del 2017 a Catalunya també és a la baixa, i la taxa d’atur es situa en un 11’73%. Però les xifres també indiquen que a la Garrotxa aquest desembre s’ha parat un descens continuat des del setembre, i hi ha un increment d’aturats: 71 persones han perdut la feina durant el darrer mes de l’any a nivell comarcal, 57 només a Olot. I des dels mateixos tècnics d’ocupació també es reconeix que queda pendent solucionar un altre aspecte del mercat: la millora de la qualitat dels llocs laborals ocupats, a través de l’augment dels salaris i l’allargament dels contractes als treballadors.